Sayısal Loto
Sayısal Loto
Süper Loto
Süper Loto
Şans Topu
Şans Topu
On Numara
On Numara
Milli Piyango
Milli Piyango
Serbest Vuruş
Serbest Vuruş
Kazı Kazan
Kazı Kazan

Gizlilik Politikamız


Gizlilik Politikası

Gizlilik politikamız için son güncellenme: 01/01/2024

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, LotoLotto.com, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasını paylaşıyoruz. Hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği anlatılıyor. Geri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile ilgili açıklamalar yapıyoruz. İşlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, analiz yapmak ve sunduğumuz hizmetlerin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu hizmetlere sizin tarafınızdan erişilebilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek, sizi daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içinde bir araya getirmek ve kanundan doğan yükümlülükleri (kişisel verilerin adli ve idari makamlarla paylaşılması talepleri gibi) yerine getirmek için, sözleşme ve hizmet süresince amaç doğrultusunda ve ölçülü bir şekilde işlenmektedir ve güncellenmektedir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Analizler yapabilmek ve size hizmet sunabilmek amacıyla, sadece gerekli olan kişisel verileriniz, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bu politikayı kabul etme veya reddetme konusunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, tarafımızca kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişim sayfamızdan veya [email protected] e-posta adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Scroll to Top